kontakt info

Telefoni: +381.21.532.532 , +381.21.532.533

Podeli

Bulevar Kneza Miloša 4A

Početak izgradnje: 01.11.2016
Rok za završetak: 30.04.2016
Stanje objektat: 0 %
Ukupna površina objekta: 3170.92 m2
Broj Slobodnih stanova: 1

Prodaja na kredite komercijalnih banaka

Slike sa gradilišta