kontakt info

Telefoni: +381.21.532.532 , +381.21.532.533

Podeli

Jovana Subotića 19

Početak izgradnje: 01.09.2010
Rok za završetak: 01.10.2011
Stanje objektat: 100 %
Ukupna površina objekta: 3438.84 m2

Prodaja na kredite komercijalnih banaka

Slike sa gradilišta